Mehaaniline andmete hävitamine – kui tarkvaralisest hävitamisest ei piisa

Andmekandja valedesse kätesse sattumine on turvarisk?

Sul on vaja andmed hävitada ja andmekandjat edasi kasutada ei soovi?

Andmed on vaja hävitada kohapeal nii, et need ettevõtte ruumidest ei lahkuks?

Netiabi Hoolduskeskus hävitab andmeid koos andmekandjatega. Hävitame andmeid ka ettevõtetes kohapeal.

Meie jaoks on kõige olulisem hävitatavate andmete konfidentsiaalsus. Tagame andmete privaatsuse.

Millal ja kuidas hävitatakse andmed mehaaniliselt?

Mehaaniline hävitamine on hea viis kindlaks teha, et andmed ei satuks valedesse kätesse. Kõige enam kasutatakse seda meetodit siis, kui hävitamisele kuuluvate arhiveeritud andmete kandjad on vananenud ja neid ei ole otstarbekas uuesti kasutusele võtta. Samuti tuleb mehaaniline päevakorda siis, kui hävitamisele kuuluvaid andmeid kandev andmekandja on defektne – ja andmeid ei ole võimalik seetõttu tarkvaraliste tööriistadega üle kirjutada.

Enimlevinud mehaanilised andmete hävitamise viisid on andmekandja magnetitega loetamatuks muutmine. Teine variant on andmekandja füüsiline hävitamine, tavaliselt läbi purustamise. Sellisel juhul hävitatakse andmekandja täielikult ja muud osad (korpused, plastosad jm) utiliseeritakse.

Andmete hävitamise kõige olulisem osa on meie kätesse usaldatud andmete privaatsuse säilitamine. Meie tehnikud ei tööta andmete sisuga ega avalda infot kolmandatele isikutele. Vajadusel sõlmime kliendiga konfidentsiaalsuslepingu.

Sul on küsimusi mehaanilise andmete hävitamise kohta? Võta meiega ühendust!

  Annan Netiabi- le (Infolink Grupp OÜ-le) nõusoleku saata minu e-posti aadressile uudiseid meie tegemistest. Oma nõusoleku saad igal ajahetkel tagasi võtta.

  +372 5850 1010

  Anton Rütman
  teenindusjuht

  Soovid andmeid hävitada andmekandjat vigastamata?

  Top